Πόσα πρέπει να δαπανήσω στο μάρκετινγκ

Σίγουρα ξεκινάμε κάνοντας λάθος την ερώτηση . Δεν είναι σωστό να λέμε δαπανώ αλλά πόσα πρέπει να επενδύσω στο μάρκετινγκ. Στην Extra Media ξέρουμε πως ο γιατρός του εμπορίου είναι το μάρκετινγκ και για αυτό δεν μπορεί πάρα να θεωρείται επένδυση.

Αν πρέπει να δώσουμε ένα πόσο, αυτό ποικίλλει ανάλογα με τον κλάδο, το μέγεθος της επιχείρησης και το πόσο θέλετε να αναπτυχθείτε.

Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις  το ποσό που υπολογίζουμε για το μάρκετινγκ είναι μεταξύ 2% με 10% των πωλήσεων.

Ανάλογα με το επιχειρηματικό σας μοντέλο, θα μπορούσατε να ξοδέψετε το ήμισυ του προϋπολογισμού μάρκετινγκ σε offline (έντυπες διαφημίσεις, φυλλάδια) και το άλλο μισό στο online (search ads,display ads ,ecommerce ads,push notifications ,email marketing,sms).

Ανάλογα με το πόσο αποδοτικές είναι ενέργειές σας στο online marketing, τόσο περισσότερο θα πρέπει να αυξήσετε τις διαδικτυακές σας δαπάνες. Και για να έχετε μία πολύ καλή απόδοση της επένδυσής σας (ROI) θα πρέπει να φτιάξετε και μία πολύ καλή προσφορά και να την επικοινωνήσετε στο σωστό κοινό .